Projekty


1_12_IV_2014
2_12_IV_20142_7_IV_14

(PD-434)

Kategoria:
Powierzchnia domu:
+ Powierzchnia zabudowy
+ Powierzchnia użytkowa
+ Wysokość budynku
+ Szerokość elewacji frontowej
+ Kąt dachu

Opis projektu: