Projekty


6_VI_16_1
6_VI_16_2

(PD-681)

Kategoria:
Powierzchnia domu:
+ Powierzchnia zabudowy
+ Powierzchnia użytkowa
+ Wysokość budynku
+ Szerokość elewacji frontowej
+ Kąt dachu

Opis projektu: